कर्मचारीहरु


केदारनाथ पौडेल
जिल्ला वन अधिकृत

                                                                                                      Email : kedarpaudel2013@gmail.com

                                                                                                       Mobile: 9855057215


कृष्ण प्रसाद पौडेल
सुचना अधिकारी

                                                                                                   Email:poudelkrishna747@gmail.com 

                                                                                                   Mobile: 9855055552

 


गणेश थापा
सहायक वन अधिकृत

 

कर्मचारी विवरण र सरकारी जग्गा घरको विवरण

 अन्य कर्मचारीहरु>>>