प्रदेश सरकार

बागमती प्रदेश

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय, चितवन
भरतपुर, चितवन
नागरिक वडापत्र
संगठनात्मक ढाँचा
जिल्लामा वन ब्यवास्थापन  पद्दति
गतिविधिहरु
सामुदायिक वन

१.१ जिल्लामा सामुदायिक वनको हस्तान्तरण क्रम

  • जिल्लामा पहिलो पटक मिति २०५२/०३/०६ मा खैरहनी नगरपालिका वडा नं. १–४ (साविक चैनपुर गा.वि.स.) मा पर्ने कंकाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन गरी ७६० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण भएको देखिन्छ । हालसम्म जिल्लामा ९३ वटा सामुदायिक वन हस्तान्तरण भईसकेको छ।
  • जिल्लामा हस्तान्तरण भएका सामुदायिक वनहरु मध्ये क्षेत्रफलको हिसावले सवैभन्दा ठूलो राप्ती नगरपालिका वडा नं. १ मा अवस्थित परेवाश्वरी सामुदायिक वन (हस्तान्तरण मिति २०५३÷०६÷२१, क्षेत्रफल १३१६ हेक्टर) र सवैभन्दा सानो भरतपुर म.न.पा. वडा नं. १६ मा अवस्थित भगवानस्थल सामुदायिक वन (हस्तान्तरण मिति २०७२÷०३÷३१, क्षेत्रफल ६.३४ हेक्टर) हो ।
  • जिल्लामा सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम आ.व. २०५१÷५२ बाट शुरु भई हालसम्ममा ९३ गोटा सा.व..उ.स.हरु गरी जम्मा क्षेत्रफल २२७८१.८१ हेक्टर वन स्थानीय वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण भइसकेका छन् ।

सामुदायिक वनको डाटाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस  सामुदायिक वनको डाटा


 


कार्यालय प्रमुख
लोकराज नेपाल
कार्यालय प्रमुख
सम्पर्कः 9855057215
Email: nepal.lok@gmail.com
सूचना अधिकारी
बालकृष्ण खनाल
सूचना अधिकारी
सम्पर्कः 9855092222
Email: khanalbarlkrishna@gmail.com
प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय चितवन, भरतपुर
फोन: +९७७-०६१- ४६७६४८, ४६७६६४, ४६७६८३, ४६७८५१
फ्याक्सः +९७७-०६१- ४६७६६५
इमेल: divisionchitwan2020@gmail.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram