प्रदेश सरकार

बागमती प्रदेश

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय, चितवन
भरतपुर, चितवन
नागरिक वडापत्र
संगठनात्मक ढाँचा
जिल्लामा वन ब्यवास्थापन  पद्दति
जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति

डिभिजन वन कार्यालय कार्यालय भवन, चितवन भरतपुर

डिभिजन वन कार्यालय कार्यालय भवन, चितवन भरतपुर

चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज नेपाल

चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज नेपाल

डिभिजन वन कार्यालय कार्यालय भवन, चितवन भरतपुर

चितवन जिल्ला बागमती प्रदेशका १३ वटा जिल्ला मध्येको नेपालको मध्य तथा सुगम स्थलमा पर्ने जिल्लाको रुपमा चिनिन्छ । यस जिल्लामा अन्य जिल्लाहरुको तुलनामा बसाईसराईको चाँप पनि त्यतिकै रहेको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय, चितवन


डिभिजन वन कार्यालय, भरतपुर चितवन

संक्षिप्त परिचय
 


कार्यालय प्रमुख
लोकराज नेपाल
डिभिजनल वन अधिकृत
सम्पर्कः 9855057215
Email: nepal.lok@gmail.com
सूचना अधिकारी
बालकृष्ण खनाल
सहायक वन अधिकृत (प्रा.)
सम्पर्कः 9855092222
Email: khanalbarlkrishna@gmail.com
अन्य कर्मचारीहरु

बागमती प्रदेश सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय चितवन, भरतपुर


फोन: +977-056-520215
फ्याक्सः
इमेल: divisionchitwan2020@gmail.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram